Les golfes, antic lloc destinat per assecar i emmagatzemar els productes del camp, son ara un espai ideal per al descans dels hostes.